ТОВ «КЛЕР»

+ 375 17 510-63-11

Електростимуляція

Електростимуляція

Електростимуляція - застосування електричного струму з метою порушення або посилення діяльності певних органів і систем. Нерідко слово "електростимуляція" використовується абсолютно неправильно для позначення будь-якого впливу електричним струмом. Незважаючи на те, що стимулювати струмами можна багато органів і системи застосуванням для цього адекватних методик і параметрів, в практичній роботі найбільш широке застосування отримали електростимуляція серця, що становить особливий розділ медицини, і електростимуляція рухових нервів і м'язів.

Для електростимуляції використовують постійні імпульсні струми з різною формою імпульсів (прямокутною, експоненціальною, напівсінусоїдальною) при різній тривалості (від 1 до 300 мс) і модуляції їх у серії різної тривалості та частоти при інтенсивності до 50 мА. Застосовують також для цих цілей і змінні синусоїдальні модульовані струми з частотами, що несуть 2000 і 5000 Гц, при силі струму до 80 мА.

При проходженні імпульсного струму через тканини в моменти швидкого включення і переривання його у напівпроникних мембран тканин, в тому числі у клітинних оболонок, відбувається раптове скупчення великої кількості однойменно заряджених іонів. Це веде до оборотних змін стану клітинних колоїдів і приводить клітку в стан збудження, зокрема рухового, якщо дія проводиться на руховий нерв або м'яз. Стимулювання м'язових елементів впливає на венозний кровообіг і лімфоток. Рухове порушення веде до посилення притоку крові до м'яз, що збуджуються, до інтенсифікації обмінних процесів, синтезу нуклеїнових кислот, в тому числі і РНК. Крім того, в результаті стимуляції посилюється афферентація з м'язів в центральну нервову систему, збільшується у великих пірамідних клітинах кількість ДНК, що свідчить про підвищення функціонального рівня центральної нервової системи. У крові підвищується зміст соматотропного гормону, імунореактивного інсуліну і С-пептиду.

З профілактичною метою електростимуляція використовується для підтримки життєдіяльності та живлення м'язи, попередження її атрофії при вимушеній іммобілізації та гіпокінезії, зумовленої іншими причинами (захворювання суглобів та ін.), а також для профілактики післяопераційних флеботромбозів. З лікувальною метою електростимуляцію найбільш часто застосовують для відновлення функції пошкодженого рухового нерва, при парезах і паралічах, внаслідок невриту, мімічних м'язів, а також при спастичних паралічах. Слід зазначити, що останнім часом електростимуляція отримує все більше застосування з метою нормалізації функції при захворюваннях внутрішніх органів і систем: рефлюкс - езофагіт, гіпотонічній дискінезії жовчовивідних шляхів, для відновлення моторної функції кишечника, при атонічних запорах і після порожнинних операцій, та ін.

Призначення ніламіда і деяких анестетиків (новокаїн, анестезин, анальгін) потенціює лікувальну ефективність черезшкіряної електростимуляції нервів, а новокаїнові паравертебральні блокади ефект ЧЕС послаблюють.

Імпульсні електричні струми, викликаючи рухове збудження і скорочення м'язів, одночасно рефлекторно посилюють крово- і лімфообіг, а також весь комплекс обміннотрофічних процесів, спрямованих на енергетичне забезпечення працюючих м'язів, надають антіпарабіотичну дію на нервові тканини. В них активізуються пластичні процеси, синтез нуклеїнових кислот.

У хворих з периферичними парезами електростимуляція сприяє запобіганню м'язової атрофії, підвищення скорочувальної здатності, тонусу м'язів, поліпшення провідності нервових стовбурів і електрозбудження нервово-м'язового апарату, ослаблення гальмування сегментарних мотонейронів в зоні функціональної асінапсіі і, тим самим, зменшення ступеня тяжкості рухових розладів, відновленню обсягу рухів. У хворих з центральними парезами внаслідок усунення дисбалансу між супраспинальними системами, що полегшують і гальмують, електростимуляція підвищує рівень регуляції рухового акту, частково відновлює реципрокні відносини і скоротливу здатність м'язів-антагоністів, формує новий динамічний стереотип, активує функціонально бездіяльні нейрони навколо осередку ураження, сприяє зниженню спастичності, збільшенню обсягу рухів і поліпшенню координації.

Стимулювання функції м'язових елементів внутрішніх органів веде до поліпшення їх діяльності і взаємодіючих з ними і регулюючих їх систем. Це сприяє зменшенню або ліквідації наявних патологічних процесів функціонального характеру. Електростимуляція також веде до поліпшення ослабленою функції сфінктерів, поліпшує секреторну і моторну функції органу.

Показання до застосування електростимуляції: рухові порушення (парези, паралічі) внаслідок захворювань і травм центральної та периферичної нервової систем, порушення рухової або замикальних функції шлунка, кишечника, жовчовивідних шляхів, сечового міхура, сечоводів, матки та її придатків; імпотенція; стимуляція м'язів з метою поліпшення периферичного артеріального і венозного кровообігу, лімфовідтоку; стимуляція діафрагми і м'язів передньої черевної стінки для поліпшення дихання; збільшення і зміцнення м'язової маси у спортсменів; сколіоз та ін.

Головна » Методики » Електростимуляція

Copyright © KLER Ltd. - All rights reserved.